Welkom op de website van de Federatie voor Protestants Christelijk Onderwijs op Gereformeerde Grondslag “VELUWEZOOM EN IJSSELSTREEK”.

In het prachtige grensgebied van Overijssel en Gelderland hebben wij elkaar gevonden als sterk lokaal georiënteerde basisscholen met een gezonde kijk op professionalisering.

Vanuit een coöperatieve gedachte werken wij binnen onze federatie aan:

  • christelijk onderwijs waarbij Gods Woord norm en leidraad is voor ons handelen.
  • de professionalisering van ons onderwijs door intensief samen te werken binnen de domeinen personeel, financiën en onderwijs.
  • sterke schoolleiders, die zich gesteund weten door bovenschools management op met name de eerstgenoemde domeinen.
  • het onderhouden van lokale autonomie voor de bevoegde gezagen met een duidelijke mandatering van taken en bevoegdheden op locaal- dan wel federatief niveau.

Kortom: we werken aan:

  • De toekomst van onze scholen en daarmee het behoud van identiteitsgebonden onderwijs op de Noordwest Veluwe en in de kop van Overijssel.