In het kader van de Code Goed Bestuur is binnen de federatie besloten tot het samenstellen van een Commissie van Toezicht. Deze commissie heeft zicht tot doel gesteld om toezicht uit te oefenen op 7 onderliggende schoolbesturen binnen de federatie. Naast deze algemene CvT hebben 2 besturen besloten tot het inrichten van een toezichthoudend orgaan vanuit het bestaande bestuur van de onderliggende schoolvereniging.

De Commissie van Toezicht (verder te noemen CvT) oefent toezicht uit op de genoemde besturen in het “Reglement Commissie van Toezicht” en daarbij tevens de algemeen directeur van de Federatie, en staat hen gevraagd en ongevraagd met raad terzijde. Voor de totstandkoming van deze CvT is een "Profielschets Commissie van Toezicht" vastgesteld.

De CvT vertegenwoordigt:

  • verschillende invalshoeken, zoals die van identiteit, onderwijs, personeel, financiën en juridische aangelegenheden;
  • de omgeving van de organisatie (maatschappelijk, kerkelijk en regionaal) doordat de leden van de Commissie deel uitmaken van netwerken waar zij kennis kunnen nemen van beleidsmatig relevante informatie;
  • algemene deskundigheden die van belang zijn voor een toezichthoudend orgaan.

De leden van de CvTzijn klankbord vanuit hun specifieke kennis en deskundigheid voor de bestuurders en signaleren via hun netwerk relevante trends in kerk en maatschappij.

 

De samenstelling van de CvT is als volgt, een korte kennismaking met de leden:

 

 

IMAG0309
De heer G.W. Stoffer (Gert Wim)

Voorzitter 

 

 


De heer T. Esselbrugge (Theo)

Penningmeester

  

 
Vacature 

Secretaris

  

  

  

 

De heer A. Mijnheer (André)

Algemeen lid
 

 

 

IMAG0312 

 

 

 

De heer K. van Maanen (Krijn)  

Algemeen adjunct/2e voorzitter

 

 

 

Toezichthoudend orgaan; De Fontein te Kampen

Vanuit de Nederlands Gereformeerde Schoolvereniging Kampen en IJsselmuiden e.o. is besloten tot de volgende samenstelling voor het toezichthoudend orgaan voor basisschool De Fontein.

 

De heer R. Sellis (Ron)
Voorzitter

 

Mevrouw R. Nieuwenhuis (Rieneke)
Secretaris

 

De heer K.S. Bakker (Klaas Sjoerd)

Algemeen lid