Workshops

Bekijk hieronder het overzicht van ons workshops aanbod. Ga naar het aanmeldformulier om je inte schrijven.

Aanmelden voor een workshop

Tijdens deze workshop leer je hoe je bestaand lesmateriaal kunt ombuigen naar rijke lessen voor begaafde leerlingen in de groepen 1 t/m 8. Deze workshop wordt geleid door Minka Dumont, zij is specialist in gifted education en leidt al jaren meerdere plusklassen. Daarnaast is zij de persoon achter succesvolle website als:

Thema: Hoogbegaafheid
Workshophouder: Rec5, Minka Dumont

Tijdens deze workshop leer je hoe je het model Talent in ontwikkeling kunt gebruiken in klassensituaties. Inzicht in het eigen leerproces en factoren als motivatie en doorzetten komen hierbij aan bod. De workshop wordt geleid door Desirée Houkema, zij is specialist in gifted education en is als specialist begaafdheid werkzaam bij de SLO.

Thema: Hoogbegaafheid
Workshophouder: Rec 5, Desirée Houkema

Veel leerkrachten geven aan dat het lastig is om begaafde leerlingen te herkennen in de klas. De zes profielen van Betts en Neihart (2010) kunnen hierbij worden ingezet om deze signalering te vergemakkelijken. Elk profiel wordt tijdens deze workshop besproken en er worden praktische voorbeelden gegeven voor signalering en begeleiding. Ook Karen Wolters is specialist in gifted education en zij ontwikkelt opleidingen en cursussen Begaafdheid en is werkzaam als onderwijsadviseur en orthopedagoog met als specialisme begaafdheid en zorg.

Thema: Hoogbegaafheid
Workshophouder: Rec5, Karen Wolters

Barbera Beurmanjer geeft tijdens deze workshop uitleg over autisme, hoe je het gedrag van iemand met ASS kunt verklaren en hoe je met de door haar ontwikkelde methodiek “Geef me de 5” een goede basis krijgt om iemand met ASS te begeleiden. Aan de hand van filmmateriaal zal Barbera Beurmanjer praktijkvoorbeelden bespreken en zul je persoonlijk ook het effect ervaren van door haar ontwikkelde methodiek Geef me de 5.

Thema: Gedrag
Workshophouder: Geef me de 5, Barbera Beurmanjer

Tijdens deze workshop maak je kennis van enkele uitkomsten van onderwijsonderzoeken van John Hattie. Hij deed meer dan 1200 meta-analyses van 65.000 onderzoeken. De uitkomsten van zijn meta-analyses laten je op een andere manier kijken naar het onderwijs, de opbrengsten en de professionele ontwikkeling.

Daarnaast worden de 5 actiegebieden van LZM kort toegelicht, er wordt ingezoomd op:

  • Onderzoek: wat doet er nou echt toe? Hoe moet je die uitkomsten eigenlijk lezen en wat kun je ermee in de klas? Wat is de impact van de leraar?
  • Zichtbaar lerende leerling: Wat wordt hiermee bedoeld en hoe kun je dit stimuleren?
  • Feedback: Wat wordt er bedoeld met effectieve feedback en wat vooral niet?

Deze workshop zal een mix zijn van theorie, voorbeelden uit de praktijk en voldoende ruimte voor transfer naar de eigen dagelijkse praktijk.

Thema: Leren zichtbaar maken
Workshophouder: Bazalt, Ruurd Adrian

In deze workshop wordt dieper ingegaan op de rol van feedback in de dagelijkse praktijk van lesgeven in onze scholen. Het is belangrijk dat onze leerlingen weten “wat ze leren, hoe ze ervoor staan en wat hun volgende stap is” en feedback is hierbij een onmisbare steun voor de leerling.

Effectieve feedback heeft een hoge effectgrootte, maar feedback is niet heel makkelijk effectief te krijgen. Deze workshop gaat je daar ideeën voor aanleveren.

Aan het eind van deze workshop heb je zicht op:

  • Hoe feedback een plaats krijgt in het directie instructie model
  • Hoe we meer kunnen gaan differentiëren met feedback dan met instructie
  • Hoe je feedback kunt organiseren, in plaats van geven
  • Waarom succescriteria onmisbaar zijn
  • De kracht van groepsgenoten bij feedback.

Deze workshop zal een mix zijn van theorie, voorbeelden uit de praktijk en voldoende ruimte voor transfer naar de eigen dagelijkse praktijk.

Thema: Hoogbegaafheid
Workshophouder: Bazalt, Peter Pijl