Commissie van Toezicht

Algemene informatie

In het kader van de Code Goed Bestuur is binnen de federatie besloten tot het samenstellen van een Commissie van Toezicht. Deze commissie heeft zicht tot doel gesteld om toezicht uit te oefenen op 3 onderliggende schoolbesturen binnen de federatie. 

De Commissie van Toezicht (verder te noemen CvT) oefent toezicht uit op de  besturen en daarbij tevens de algemeen directeur van de Federatie, en staat hen gevraagd en ongevraagd met raad terzijde. Voor de totstandkoming van deze CvT is een "Profielschets Commissie van Toezicht" vastgesteld.

De CvT vertegenwoordigt:

  • Verschillende invalshoeken, zoals die van identiteit, onderwijs, personeel, financiën en juridische aangelegenheden;
  • De omgeving van de organisatie (maatschappelijk, kerkelijk en regionaal) doordat de leden van de Commissie deel uitmaken van netwerken waar zij kennis kunnen nemen van beleidsmatig relevante informatie;
  • Algemene deskundigheden die van belang zijn voor een toezichthoudend orgaan.

De leden van de CvT zijn klankbord vanuit hun specifieke kennis en deskundigheid voor de bestuurders en signaleren via hun netwerk relevante trends in kerk en maatschappij.

De samenstelling van de CvT is als volgt, een korte kennismaking met de leden:

De heer G.W. Stoffer (Gert Wim)
Voorzitter

De heer T. Esselbrugge (Theo)
Penningmeester

Vacature
Secretaris

De heer A. Mijnheer (André)
Algemeen lid

De heer K. van Maanen (Krijn)
Algemeen adjunct/2e voorzitter

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl